iVerran.no - Hva skjer i Verran?

Det finnes mange lag og foreninger i gamle Verran som arrangerer mye som både er åpnet for alle og interessant for mange, og det er ikke alltid så enkelt å få med seg hva som faktisk skjer i bygdene våre. Det har ofte kommet spørsmål rundt dette, og hva som kan gjøres for å tilgjengeliggjøre slik informasjon som både de som bor her og de som er innom av ulike årsaker. For å forsøke forbedre informasjonsflyten har vi laget en portal der alle lag og foreninger har fri tilgang til å publisere sin informasjon og arrangementer – Velkommen til iVerran!

Foreningsregister – alle foreninger

Vi trenger en oppdatert oversikt over lag og foreninger i gamle Verran. Dette er nyttig for innbyggere, kommunen, frivilligsentralen, og ikke minst for lagene og foreningene selv. Det er ingen kostnader for bruk for lag og foreninger.

Slik bruker du registeret

På PC og nettbrett ser det ut som bildet nedenfor. På mindre enheter får en enkelt linje for Sted og Kategori som du må klikke på for å velge.

  • Sted: Du ser alle stedene med hvor mange foreninger som er knyttet til hvert sted. Vi benytter "Hele kommunen" når foreningene ikke naturlig kan knyttes til et sted.
  • Kategorier: Vi har plassert hver forening i en kategori. Her justerer vi etter hvert som det er behov. Hvis du har klikket på et sted i toppen, ser du kategoriene med antall som finnes på det stedet.
  • Søk: Du kan også søke fritt.
  • Ulike visninger

Hvem skal være med?

Vi ønsker at alle foreninger som er i drift skal være med, og når det gjelder foreninger med avdelinger (f.eks. idrettslag), ønsker vi at hver avdeling (f.eks fotball, ski m.fl.) legges inn.

Fritidsaktiviteter

Vi tester også en mulighet for å knytte hver forening til de fritidsaktiviteter som foreningen driver med. Disse er mye mer detaljerte enn kategoriene, og hver forening kan knyttes til flere fritidsaktiviteter.

Oppdatering

I begynnelsen av desember får alle lag og foreninger en sms/e-post med en lenke der de kan oppdatere sine egne opplysninger. Vi skal prøve å få alle til å oppdatere før utgangen av 2022. Foreningen får en kode som de kan bruke til å oppdatere registeret når de vil.

Viktige opplysninger

Vi ønsker at foreningene legger inn mest mulig informasjon. Her er noen viktige punkt:

  • Korrekt navn
  • Kort beskrivelse av foreningens virksomhet
  • Kontaktinformasjon
  • Ca. antall medlemmer
  • Stikkord om hva foreningen driver med

Fremtidig bedriftsregister – alle bedrifter

Vi ser også på opprettelsen av et bedriftsregister hvor alle bedrifter kan registrere sin informasjon tilsvarende foreningsregisteret. Det er ingen kostnader for bruk for bedriftene.

Kontakt

Det er frivillige i Verran Frivilligsentral som har det administrative ansvaret for registeret. Hvis du vet om noen som mangler eller skal tas ut, sender du en e-post til tilbakemelding@iverran.no

Sosiale media

2023 © iVerran